Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym przy parafii NMP Królowej Polski w Jarosławiu zawiązała się w grudniu 2014 r. po przeżyciu dziewięciotygodniowych rekolekcji Seminarium Odnowy Wiary. Opiekunem jest ks. Paweł Serwański. Owocem wspólnej modlitwy i rozeznania Wspólnota, która liczy ponad 40 osób przyjęła nazwę „Dzieci Maryi” a patronką została św.  Maria od Jezusa Ukrzyżowanego, zwana również Mała Arabka.

Spotkania formacyjne odbywają się w każdy piątek po Mszy św. wieczornej o godz.18

Charakter spotkań :

  • adoracyjno – modlitewne,
  • wieczór uwielbienia (2 piątek miesiąca),
  • katecheza, spotkania w grupach,
  • świadectwa, omówienie podejmowanych inicjatyw,

Dbając o rozwój duchowy Wspólnota uczestniczy  w rekolekcjach i spotkaniach organizowanych przez Odnowę w Duchu Świętym Archidiecezji Przemyskiej.

Informacje: 

Lider:  Łukasz Pieniążek, kontakt: l.pieniazek@gmail.com