ks. prał. Krzysztof Szczygielski

Proboszcz

Od sierpnia 2014 – proboszcz parafii pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Jarosławiu, od 15.04.2022 honorowy kanonik Jarosławskiej Kapituły Kolegiackiej

W Parafii prowadzi:

  • Rada Duszpasterska,
  • Akcja Katolicka,
  • gazetka parafialna Ave Maria,
  • przygotowanie młodzieży do sakramentu bierzmowania,
  • Krąg Rodzin Domowego Kościoła,
  • Zespół Charytatywny

ks. Piotr Krzych

Wikariusz. Pochodzi z Parafii p.w. Ducha Świętego w Przeworsku. Święcenia kapłańskie otrzymał 23.05.2015r.
Dotychczasowa posługa duszpasterska:
2015-2017 Kosina
2017-2019 Ustrzyki Dolne
W naszej parafii jest od 25.08.2019 r. Będzie katechetą w Szkole Podstawowej nr 1 im. Św. Królowej Jadwigi w Jarosławiu oraz w 1 Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Jarosławiu.
W Parafii odpowiedzialny jest za Ministrantów i Lektorów, za świetlicę oraz przygotowanie dzieci do Pierwszej Komunii Świętej.
Jest diecezjalnym duszpasterzem Harcerek i Harcerzy.

ks. Paweł Serwański

Wikariusz. Pochodzi z Parafii p.w. św. Mikołaja Biskupa w Pruchniku. Został wyświęcony 26.05.2012 r.
Dotychczasowa posługa duszpasterska:
2012 – 2014 Średnia Wieś k. Leska
2014 – 2019 Krosno – Miłosierdzie Boże
W naszej parafii jest od 25.08.2019 r. Będzie katechizował w 1 Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Jarosławiu oraz w szkole na Wilsona.
W Parafii odpowiedzialny jest za formację młodzieży przed Bierzmowaniem oraz wspólnotę Odnowy w Duchu Świętym.

ks. Józef Stepanko

Wikariusz. Pochodzi z Tuchli, parafia Matki Bożej Śnieżnej w Miękiszu Nowym, święcenia kapłańskie przyjął 19.05.2002 r.
Dotychczasowa posługa duszpasterska:
2002 – 2005 Bukowsko
2005 – 2009 Łańcut – Fara
2009 – 2012 Sanok – NSPJ
2012 – 2013 Przemyśl – Przekopana
2013 – 2016 Dynów
2016 – 2019 Wróblik Królewski
Będzie katechetą w Zespole Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących im. Króla Kazimierza Wielkiego w Jarosławiu.
W parafii prowadzi: Kręgi Rodzin Domowego Kościoła, Apostolstwo Pomocy Duszom Czyśćcowym, wspólnotę Ludzie Zboisk