ks. prał. Krzysztof Szczygielski

Proboszcz

Od sierpnia 2014 – proboszcz parafii pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Jarosławiu, od 15.04.2022 honorowy kanonik Jarosławskiej Kapituły Kolegiackiej

W Parafii prowadzi:

  • Rada Duszpasterska,
  • Akcja Katolicka,
  • gazetka parafialna Ave Maria,
  • przygotowanie młodzieży do sakramentu bierzmowania,
  • Krąg Rodzin Domowego Kościoła,
  • Zespół Charytatywny

ks. Piotr Krzych

Wikariusz

Pochodzi z Parafii p.w. Ducha Świętego w Przeworsku. Święcenia kapłańskie otrzymał 23.05.2015r. Dotychczasowa posługa duszpasterska:

2015-2017 Kosina
2017-2019 Ustrzyki Dolne

W naszej parafii jest od 25.08.2019 r. Jest katechetą w Szkole Podstawowej nr 1 im. Św. Królowej Jadwigi w Jarosławiu.
W Parafii odpowiedzialny jest za Ministrantów i Lektorów oraz przygotowanie dzieci do Pierwszej Komunii Świętej.
Jest diecezjalnym duszpasterzem Harcerek i Harcerzy.

ks. Gerard Terech

Wikariusz

Pochodzi z Parafii p.w. Matki Bożej Pocieszenia w Gwizdowie. Został wyświęcony 22.05.2021 r. Dotychczasowa posługa duszpasterska:

2021 – 2023 Krościenko Wyżne.

W naszej parafii jest od 25.08.2023 r. Katechizuje w 1 Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Jarosławiu. W parafii jest odpowiedzialny za duszpasterstwo młodzieży, jwat opiekunem Oazy, został ponadto opiekunem Apostolstwa Pomocy Duszom Czyśćcowym.

ks. Rafał Borcz

Rezydent/Kapelan Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu.

Pochodzi z parafii Tryńcza, święcenia kapłańskie otrzymał 22 maja 2010 r. W naszej parafii jest od 25.08.2023 r. Prowadzi spotkania Oazy Dorosłych w II i IV czwartek miesiąca.

Obowiązki kapelana pełni od 1 września 2023 roku.

ks. Adam Świsterski

Rezydent

Dzień święceń 4.06.2006, poprzednia parafia Domaradz. W naszej parafii jest od 25.08.2023 r.

ks. Łukasz Szydełko

Rezydent/Duszpasterz Akademicki

Po roku pobytu w Muninie wraca do Naszej Parafii.