Uroczystość Pierwszej Komunii Świętej w roku 2020 odbędzie się 20 Czerwca (sobota).

Dzieci zostaną podzielone na trzy grupy, które przeżywać będą uroczystość na trzech Mszach świętych
o godz. 10:00, 11:30, 13:00.

Podział dzieci na grupy:

Msza święta o godz. 10:00 – dzieci z klasy 3a Szkoły Podstawowej nr 1

Msza święta o godz. 11:30 – dzieci z klasy 3b Szkoły Podstawowej nr 1

Msza święta o godz. 13:00 – dzieci uczące się w szkołach poza terenem parafii 


Ilość osób na Mszy świętej – (Biorąc pod uwagę, że w naszym kościele podczas Mszy świętej może być obecnych maksymalnie 140 osób, oprócz dziecka, Rodziców, może uczestniczyć jeszcze 7 osób z rodziny (biorąc pod uwagę stan na dzień 20.05.2020, gdyby nastąpiły zmiany w liczbie mogących uczestniczyć w liturgii będziemy o tym informować), zaleca się by były to osoby z najbliższej rodziny)


Pierwsza spowiedź święta dla dzieci komunijnych i Rodziców odbędzie się
w piątek 19 czerwca w godzinach od 16:00 do 18:00
w wyznaczonych miejscach spowiedzi z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.

Spotkania organizacyjne dla dzieci w kościele odbędą się tydzień przed uroczystością:

 • w poniedziałek 8  czerwca o godz. 16:00 – dla dzieci z klasy 3a SP nr 1
 • w wtorek 9 czerwca o godz. 16:00 – dla dzieci z klasy 3b SP nr 1
 • w środę 10 czerwca o godz. 16:00 – dla dzieci uczących się w szkołach poza parafią

Od czwartku 14 maja o godz 18:40 (co tydzień),  transmitowana katecheza on-line z kościoła dla dzieci przygotowujących się do Pierwszej Komunii Świętej. Zachęcamy również do uczestnictwa w poprzedzających konferencje nabożeństwie i Mszy świętej.

………………………………………………..

W zakresie przygotowania do pełnego uczestnictwa we Mszy świętej przypomina się o obowiązku przestrzegania w tym zakresie norm Synodu Archidiecezji Przemyskiej (statuty 273, 347 oraz Instrukcja z Aneksu 27).

Każda parafia Archidiecezji organizuje i prowadzi katechezę parafialną dla dzieci, aby ich przygotować do świadomego, pełnego i aktywnego uczestnictwa we Mszy świętej i owocnego korzystania z sakramentu pokuty.
Pierwsza spowiedź i pierwsze pełne uczestnictwo we Mszy św. winna mieć miejsce zasadniczo we własnej parafii, która jest po rodzinie podstawowym środowiskiem rozwoju wiary. Tę zasadę należy corocznie (we wrześniu) przypominać, wiernym w ogłoszeniach parafialnych. Duszpasterze nie sugerują rodzicom, możliwości dostania zezwolenia od własnego proboszcza, na celebrację tych sakramentów poza parafią, aby wzajemnie nie utrudniać sobie pracy duszpasterskiej i nie przyczyniać się do osłabiania więzi wiernych z własną parafią.

Gdyby zachodziła konieczność, dla uzasadnionych racji, aby uroczystość I Komunijna odbywała się poza parafią, ksiądz proboszcz po wysłuchaniu argumentów rodziców i przeprowadzeniu duszpasterskiej rozmowy, udziela pisemnego pozwolenia na samą tylko uroczystość. Natomiast przygotowanie dzieci do I spowiedzi i Komunii powinno odbywać się we własnej parafii.
Każda parafia prowadzi spotkania katechetyczno – formacyjne dla dzieci i ich rodziców.

Zadania rodziców dzieci przygotowujących się do I spowiedzi i Komunii św.:

 • wspólna wieczorna modlitwa rodziców z dzieckiem i za dziecko;
 • systematyczne uczestnictwo wraz z dzieckiem w niedzielnych i świątecznych mszach świętych;
 • kierowanie się w życiu codziennym zasadami dekalogu;
 • rozmowa z dzieckiem na tematy podejmowane podczas katechez;
 • pomoc w opanowaniu podstawowych modlitw i zrozumieniu niezbędnych treści związanych z sakramentem pokuty i Eucharystii;
 • pomoc dziecku w rozwoju moralnym, aby normy moralne znało i zachowywało z wewnętrznego przekonania a nie tylko ze względu na rodziców i otoczenie; – codzienne świadectwo życia z wiary;
 • wychowywanie do życia w prawdzie i miłości;
 • troska o sprzyjający klimat dla harmonijnego rozwoju dziecka.