Schola Parafialna – „Chwalę Ciebie Panie”

Schola przy parafii pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Jarosławiu powstała we wrześniu 2017 roku zainicjowana przez ks. Pawła Storka.

W spotkaniach, próbach uczestniczą dzieci i młodzieży w wieku od drugiej klasy szkoły podstawowej do uczniów z liceum.

Schola przygotowuje śpiewy i uczestniczy we Mszy Św. w każda niedziele na godzinę 11.00, a także w święta i inne uroczystości. Wcześniej o 10.15 mamy rozśpiewkę i przygotowanie pieśni na liturgię. W każdą sobotę spotykamy się o godzinie 9.00 w salce parafialnej, aby wspólnie uczyć się nowych pieśni i umuzykalniać, czyli szkolić warsztat wokalno muzyczny. Liturgię ubogacamy naszym śpiewam. Dodatkowo w tradycji naszej scholi przyjęło się, że animujemy liturgie słowa śpiewając psalm responsoryjny i aklamację przed Ewangelią. Naszym śpiewem uświetniamy też nasz Festyn Parafialny. Od 2018 roku w okresie Bożego Narodzenia w ostatnią niedzielę grudnia organizujemy wieczór wspólnego kolędowania, tzw. Wigilijny Koncert Kolęd i Pastorałek. Swoim śpiewem chcemy wielbić Pana Boga i to dla Niego pilnie trenujemy i ćwiczymy najpiękniej jak potrafimy.

Lubimy wspólnie śpiewać, bawić się muzyką i wielbić Boga.  Muzykowanie i schola przynosi nam wielką radość jak i satysfakcję, ze możemy czynnie włączyć się w życie parafii. Kto śpiewa ten dwa razy się modli.