EUROPEJSKI FUNDUSZ POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM

Od początku grudnia 2014 r. rozpoczęła się realizacja Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Celem programu jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz prowadzenie obowiązkowych działań na rzecz włączenia społecznego.

Pierwszy etap pomocy żywnościowej nosił nazwę „Podprogram 2014” i obejmował miesiące grudzień 2014 r. oraz styczeń i luty 2015 r.,
W ramach programu dostępne były artykuły spożywcze typu:
1) Makaron świderki w opakowaniach 500g;
2) Cukier biały w opakowaniach 1 kg;
3) Mleko UHT w opakowaniach 1 l;
4) Mielonka wieprzowa w opakowaniach 400 g;
5) Olej rzepakowy w opakowaniach 1 l.
Kwalifikowanie odbiorców żywności odbywało się w Ośrodkach Pomocy Społecznej w oparciu o kryterium dochodowe – wysokość tego kryterium to 813 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 684 zł dla osoby w rodzinie. Organizacje rozdzielające żywność kwalifikowały jedynie osoby bezdomne.

Nasza parafia p.w. NMP Królowej Polski również przystąpiła do realizacji „Podprogramu 2014” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Podczas programu zostało wydane łącznie 10950 kg żywności, dzięki czemu pomocą objęliśmy 500 beneficjentów.

W tym okresie parafia organizowała również działania towarzyszące m.in.:
– wigilię dla osób bezdomnych i ubogich
– wspólne kolędowanie, koncert kolęd
– spotkania Seniorów