Wspólnota „Wiara i Światło” pragnie dopomóc osobom zranionym przez upośledzenie umysłowe w odnalezieniu ich prawdziwego miejsca w sercu Kościoła. Jest to ruch wspólnotowy.

W sercu wspólnoty znajdują się osoby zranione przez mniej lub bardziej poważne upośledzenie umysłowe, wokół nich skupiają się ich rodziny (zwłaszcza rodzice) oraz przyjaciele, szczególnie młodzi. Spotykamy się co dwa tygodnie i próbujemy tworzyć między sobą coraz głębsze więzi poprzez dzielenie się swoimi trudnościami i swoją nadzieją, poprzez świętowanie, modlitwę i Eucharystię lub inne uroczystości religijne.

Na każdym spotkaniu jest czas na swobodną rozmowę, tak, aby każdy mógł każdego wysłuchać. Istotne jest stworzenie więzi osobowych, gdyż tylko wówczas można odkrywać cierpienia i dary drugiej osoby, tylko wówczas można poznać jej imię. Czasami dzielenie dokonuje się poprzez słowa, czasami przez wspólne zajęcia. W ten sposób staramy się nieść nawzajem nasze brzemiona, dodawać sobie odwagi, wspierać się wzajemnie i odpowiadać na potrzeby każdego. Poprzez przyjaźń opartą na czułości i wierności stajemy się jedni dla drugich znakiem miłości Boga.

Z wiernej przyjaźni wytryska radość, która charakteryzuje wspólnotę Wiary i Światła. To Bóg powołuje nas razem i daje nam odkryć Przymierze, które nas łączy – nie jesteśmy już samotni. Spotkania są naznaczone chwilami wesołości i żywego zadowolenia – śpiewamy, tańczymy, wspólnie spożywamy posiłek. Uwieńczeniem spotkania i świętowania staje się modlitwa, zjednoczenie z Bogiem, Eucharystia i inne wydarzenia religijne.

Oprócz regularnych spotkań Wiara i Światło ma inne, liczne formy działania. Precyzują się one w miarę pojawiania się potrzeb, inicjatyw twórczych, pod wpływem Bożej inspiracji. Jedną z form aktywności są pielgrzymki – co pewien czas wspólnota odczuwa potrzebę wyruszenia w drogę, odpowiadając w ten sposób na wezwanie Boga, do opuszczenia naszych domów i spotkania się w miejscu modlitwy.

Organizujemy obozy wakacyjne, w czasie których modlimy się wspólnie, odpoczywamy i uczymy się wszyscy pokonywać różnorakie bariery.

Wspólnota Wiara i Światło działająca przy naszej parafii nosi nazwę „NADZIEJA”. W strukturach ruchu należymy do Rejonu św. Alberta. W spotkaniach wspólnoty uczestniczy regularnie ok. 30 osób. Osobą pełniącą zadania Odpowiedzialnej jest p. Renata Bosak.