Ruch Światło-Życie – oaza dziecięca i młodzieżowa. W szarej codzienności warto jest mieć jakąś odskocznię od tego całego zgiełku nowoczesnego świata i ciągłej pogoni do spełnienia swoich marzeń. Jednym z takich źródeł ucieczki od całego „szumu codziennego” jest uczęszczanie na nasze spotkania oazowe. Jak sama nazwa wskazuje Ruch Światło – Zycie jest jednym z ruchów odnowy Kościoła według nauczania Soboru Watykańskiego II. Gromadzi ludzi różnego wieku i powołania: młodzież, dzieci, dorosłych, jak również kapłanów, zakonników, zakonnice, członków instytutów świeckich oraz rodziny w gałęzi rodzinnej, jaką jest Domowy Kościół. Ruch Światło – Życie wychowuje dojrzałych chrześcijan i służy odnowie Kościoła przez przekształcanie parafii we wspólnoty wspólnot.

Młodzież w ten sposób staje się współodpowiedzialna niejako za życie parafialne. Uwidoczniającą formą włączania się w życie Parafii jest czynne angażowanie się w Liturgii czy to w różnego rodzaju Czuwaniach Modlitewnych, czy też w Samej Liturgii Eucharystycznej poprzez prowadzenie śpiewu i włączanie się w Poszczególne posługi Liturgiczne odczytując Słowo Boże z Ambony, śpiewając psalmy, przynosić Dary na Stół Pański, które za przyczyną Kapłana staną się Eucharystycznym Pokarmem.

Ale Oaza to nie tylko pełne skupienia spotkania modlitewne, nasze spotkania cechują się wspaniałą zabawą przy śpiewie, odgrywaniu różnego rodzaju skeczy, wspólnych zabawach i grach. A wszystko to robimy z jeszcze większą radością, wiedząc że to wszystko robimy na Chwałę Pana wierząc że jest On pośród nas: «Gdzie dwóch albo trzech gromadzi się w Moje Imię, tam jestem pośród nich.» (Mt 18,20).

Wspólnota Ruchu Światło – Życie przy parafii N.M.P Królowej Polski składa się z trzech gałęzi: dziecięcej, młodzieżowej oraz małżeństw („Domowy Kościół”). Spotkania Oazy dziecięcej odbywają się w każdy piątek o godz. 16.00, zaś spotkania oazy młodzieżowej w każdy piątek rozpoczynamy Mszą Świętą o godz. 18.00, a po jej zakończeniu dalsze spotkanie formacyjne w sali oazowej.

Domowy Kościół jest małżeńsko-rodzinnym ruchem świeckich w Kościele, działającym w ramach Ruchu Światło-Życie, będącego jednym z nurtów posoborowej odnowy Kościoła w Polsce. Łączy on w sobie charyzmaty Ruchu Światło-Życie i międzynarodowego ruchu małżeństw Equipes Notre-Dame. Domowy Kościół jako propozycja formacyjna dla małżeństw w ramach Ruchu Światło-Życie powstał z inicjatywy Sługi Bożego Ks. Franciszka Blachnickiego.

Domowy Kościół zwraca szczególną uwagę na duchowość małżeńską, czyli dążenie do bycia bliżej Boga w jedności ze współmałżonkiem. Chce on pomóc małżonkom trwającym w związku sakramentalnym w budowaniu między nimi prawdziwej jedności małżeńskiej, która stwarza najlepsze warunki do dobrego wychowania dzieci w duchu chrześcijańskim. Domowy Kościół dąży do odnowy małżeństwa i rodziny poprzez wdrażanie do: 

  •  życia Słowem Bożym, aby stawało się ono słowem życia,
  •  życia modlitwą, jako osobistego spotkania z Chrystusem, swoim Zbawicielem,
  •  stałego życia sakramentalnego, zwłaszcza eucharystycznego,
  •  dawania świadectwa o swoim spotkaniu z Chrystusem wobec innych ludzi,
  •  postawy służby we wspólnocie Kościoła, według otrzymanych darów.

W skład poszczególnych kręgów tworzących Domowy Kościół w naszej Parafii wchodzi od 4 do 6 małżeństw i kapłan jako doradca duchowy. Spotkania kręgu odbywają się raz w miesiącu w mieszkaniach poszczególnych małżeństw należących do danego kręgu. Spotkania służą wzajemnemu ubogacaniu się w Chrystusie oraz wymianie doświadczeń w pracy nad sobą i w realizowaniu zobowiązań. Jest to też okazja do podzielenia się codziennymi troskami i sukcesami małżeństw, zasięgnięcia porady lub znalezienia sposobu na rozwiązanie problemów. Spotkania mają też za zadanie pogłębienie przyjaźni pomiędzy członkami kręgu, w ten sposób może się zawiązać wspólnota ludzi dążących wspólnie do Chrystusa.

Oazą dziecięcą i młodzieżową opiekuje się ks. Paweł Storek wraz z  animatorami. Zaś trzema kręgami funkcjonującymi przy naszej parafii; nad jednym opiekę sprawuje ks. Proboszcz Krzysztof Szczygielski, a nad dwoma ks. Józef Stepanko.