Ruch Światło-Życie. W szarej codzienności warto jest mieć jakąś odskocznię od tego całego zgiełku nowoczesnego świata i ciągłej pogoni do spełnienia swoich marzeń. Jednym z takich źródeł ucieczki od całego „szumu codziennego” jest uczęszczanie na nasze spotkania oazowe. Jak sama nazwa wskazuje Ruch Światło – Zycie jest jednym z ruchów odnowy Kościoła według nauczania Soboru Watykańskiego II. Gromadzi ludzi różnego wieku i powołania: młodzież, dzieci, dorosłych, jak również kapłanów, zakonników, zakonnice, członków instytutów świeckich oraz rodziny w gałęzi rodzinnej, jaką jest Domowy Kościół.

Ruch Światło – Życie wychowuje dojrzałych chrześcijan i służy odnowie Kościoła przez przekształcanie parafii we wspólnoty wspólnot. Wspólnota Ruchu Światło – Życie przy parafii N.M.P Królowej Polski składa się z czterech gałęzi: dziecięcej, młodzieżowej, dorosłych oraz małżeństw („Domowy Kościół”).

Fanpage Ruchu w Archidiecezji: https://www.facebook.com/oazaprzemyska

 

Oaza Dziecięca i Młodzieżowa „U Królowej”.

Młodzież w ten sposób staje się współodpowiedzialna niejako za życie parafialne. Uwidoczniającą formą włączania się w życie Parafii jest czynne angażowanie się w Liturgii czy to w różnego rodzaju Czuwaniach Modlitewnych, czy też w Samej Liturgii Eucharystycznej poprzez prowadzenie śpiewu i włączanie się w Poszczególne posługi Liturgiczne odczytując Słowo Boże z Ambony, śpiewając psalmy, przynosić Dary na Stół Pański, które za przyczyną Kapłana staną się Eucharystycznym Pokarmem.

Ale Oaza to nie tylko pełne skupienia spotkania modlitewne, nasze spotkania cechują się wspaniałą zabawą przy śpiewie, odgrywaniu różnego rodzaju skeczy, wspólnych zabawach i grach. A wszystko to robimy z jeszcze większą radością, wiedząc że to wszystko robimy na Chwałę Pana wierząc że jest On pośród nas: «Gdzie dwóch albo trzech gromadzi się w Moje Imię, tam jestem pośród nich.» (Mt 18,20).

Spotkania Oazy dziecięcej odbywają się w każdy piątek o godz. 16.00, zaś spotkania oazy młodzieżowej w każdy piątek rozpoczynamy Mszą Świętą o godz. 18.00, a po jej zakończeniu dalsze spotkanie formacyjne w sali oazowej.

https://www.facebook.com/oazaukrolowej

 

Oaza Dorosłych „Tabor”.

Ponieważ Ruch Światło-Życie postrzegany jest często przede wszystkim jako propozycja dla młodzieży lub małżeństw, dlatego ciągle warto podkreślać fakt obecności w tymże Ruchu wspólnot formacyjnych ludzi dorosłych. Szczególnie ważną rolę w tym względzie odgrywa świadomość postrzegania miejsca i znaczenia wspólnot dorosłych przez moderatorów odpowiedzialnych za cały Ruch czy też za Domowy Kościół, tak na szczeblu diecezji, jak i rejonu oraz parafii. Jednym z ważnych sposobów integracji wspólnot dorosłych z całym Ruchem jest udział tych wspólnot w diecezjalnych czy też rejonowych dniach wspólnoty, wraz z podejmowaniem przez nie choćby drobnych posług na rzecz wszystkich uczestników dnia wspólnoty.

Wspólnoty dorosłych Ruchu Światło-Życie są miejscem duchowego rozwoju dla wszystkich dorosłych, którzy nie uczestniczą w formacji wspólnot diakonijnych Ruchu bądź w kręgach małżeńskich Domowego Kościoła, niezależnie od ich sytuacji życiowej.

https://www.facebook.com/oaza.tabor

 

Domowy Kościół.

Jest małżeńsko-rodzinnym ruchem świeckich w Kościele, działającym w ramach Ruchu Światło-Życie, będącego jednym z nurtów posoborowej odnowy Kościoła w Polsce. Łączy on w sobie charyzmaty Ruchu Światło-Życie i międzynarodowego ruchu małżeństw Equipes Notre-Dame. Domowy Kościół jako propozycja formacyjna dla małżeństw w ramach Ruchu Światło-Życie powstał z inicjatywy Sługi Bożego Ks. Franciszka Blachnickiego.

Domowy Kościół zwraca szczególną uwagę na duchowość małżeńską, czyli dążenie do bycia bliżej Boga w jedności ze współmałżonkiem. Chce on pomóc małżonkom trwającym w związku sakramentalnym w budowaniu między nimi prawdziwej jedności małżeńskiej, która stwarza najlepsze warunki do dobrego wychowania dzieci w duchu chrześcijańskim. Domowy Kościół dąży do odnowy małżeństwa i rodziny poprzez wdrażanie do:

  • życia Słowem Bożym, aby stawało się ono słowem życia,
  • życia modlitwą, jako osobistego spotkania z Chrystusem, swoim Zbawicielem,
  • stałego życia sakramentalnego, zwłaszcza eucharystycznego,
  • dawania świadectwa o swoim spotkaniu z Chrystusem wobec innych ludzi,
  • postawy służby we wspólnocie Kościoła, według otrzymanych darów.

W skład poszczególnych kręgów tworzących Domowy Kościół wchodzi od 4 do 6 małżeństw i kapłan jako doradca duchowy. Spotkania kręgu odbywają się raz w miesiącu w mieszkaniach poszczególnych małżeństw należących do danego kręgu. Spotkania służą wzajemnemu ubogacaniu się w Chrystusie oraz wymianie doświadczeń w pracy nad sobą i w realizowaniu zobowiązań. Jest to też okazja do podzielenia się codziennymi troskami i sukcesami małżeństw, zasięgnięcia porady lub znalezienia sposobu na rozwiązanie problemów. Spotkania mają też za zadanie pogłębienie przyjaźni pomiędzy członkami kręgu, w ten sposób może się zawiązać wspólnota ludzi dążących wspólnie do Chrystusa.

https://www.facebook.com/oazajaroslawska