Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Krzysztofowi Szczygielskiemu,
naszym drogim Kapłanom: ks. Józefowi, ks. Pawłowi, ks. Piotrowi,
ks. Łukaszowi, ks. Robertowi i ks. Januszowi,
błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia,
uszczęśliwiającej bliskości Pana Jezusa
oraz zdrowia i dobroci ludzkich serc,
z darem modlitwy życzą: Siostry Służebniczki,
Wspólnoty Parafialne i Parafianie.