Parafialny Zespół Charytatywny działający przy parafii pw. NMP Królowej Polski w Jarosławiu powstał we wrześniu 2002 r. podczas obchodów jubileuszowych 25- lecia naszej parafii. Opiekunem duchowym, zgodnie z Instrukcją zawartą w Synodzie Archidiecezji Przemyskiej był ks. proboszcz dr Edward Chmura. Od września 2014 r. funkcję tą pełni ksiądz proboszcz Krzysztof Szczygielski. Patronem naszego zespołu jest bł. Matka Teresa z Kalkuty, której kolejne rocznice śmierci upamiętniamy mszą Świętą w intencji rodzin ubogich.

Mottem naszego działania są słowa: ”Nie miłujmy słowem tylko, ale uczynkiem i prawdą” , „Miłość prawdziwa bez czynów nie byłaby autentyczna i twórcza, a wiara bez uczynków byłaby martwa.”

Jest nas w Zespole 10-11 osób z niewielką rotacją. W tej praktycznej miłości wobec ubogich pomagają nam głównie nasi parafianie i sympatycy parafii poprzez składanie datków do puszek w czasie organizowanych przez nasz Zespół kwest, bądź uczestnicząc w organizowanych kiermaszach świątecznych lub kiermaszach rzeczy używanych, a są to jedyne źródła pozyskiwania przez Zespół środków finansowych na potrzeby rodzin ubogich w naszej parafii. Bardzo istotną pomocą naszych parafian skierowaną do ludzi potrzebujących, za naszym pośrednictwem, są dary z odzieży – niekiedy bardzo jeszcze porządnej- którą po ogłoszonej uprzednio zbiórce przekazujemy zainteresowanym. Były również przypadki przekazania lodówek, telewizorów czy nawet kompletu mebli. Zabezpieczamy transport i dostarczamy potrzebującym rodzinom. Prawdziwe dawanie wynika przecież z dobrego serca, a to zaszczyt, że mogę się czymś podzielić, że mogę otworzyć swoje serce, które jest wrażliwe na potrzeby biednych. Bardzo ważną i istotną jest również pomoc w sprawach duchowych.

Ojciec Święty Franciszek w swojej Adhortacji Apostolskiej w Rozdz. IV, punkcie dotyczącym „Uprzywilejowane miejsce ubogich pośród Ludu Bożego”- pisze m.in. „Jesteśmy wezwani do odkrycia w nich Chrystusa, do użyczenia im naszego głosu w ich sprawach, ale także do bycia ich przyjaciółmi, słuchania ich zrozumienia ich i przyjęcia tajemniczej mądrości, którą Bóg chce nam przekazać przez nich.”

”Zakłada to docenianie ubogiego z jego dobrocią, z jego sposobem życia, kulturą ,sposobem przeżywania wiary. Autentyczna miłość jest zawsze kontemplatywna, pozwala nam służyć drugiemu nie z konieczności lub próżności, ale, ponieważ jest piękna, niezależnie od pozorów.”

”Jedynie poczynając od tej realnej i serdecznej bliskości, możemy odpowiednio im towarzyszyć na ich drodze wyzwolenia. Jedynie to sprawi, że stanie się możliwe, by < w każdej chrześcijańskiej wspólnocie ubodzy czuli się jak u siebie w domu> Czy taki styl bycia nie stałby się największą i najbardziej skuteczną formą głoszenia dobrej nowiny o królestwie Bożym?”

Nasza pomoc materialna w głównej mierze koncentruje się w okolicy świąt- kiedy jest najbardziej oczekiwana i potrzebna, ale nie tylko. Pod koniec wakacji każdego roku wspieramy finansowo rodziny ubogie mające dzieci w wieku szkolnym, również rodziny, których dzieci przystępują do I Komunii Św. Na bieżąco w miarę możliwości wspieramy finansowo osoby, którym brakuje środków na wykup leków bądź zakup podstawowych środków do życia. W ciągu każdego roku łączna kwota tej formy pomocy kształtuje się w granicach 4 – 5 tys. zł. Wspomniana przedświąteczna pomoc materialna to wartościowe paczki spożywcze, na które przeznaczamy przeciętnie 7-8 tys. zł. każdego roku. Pod swoim patronatem mamy przeciętnie 35-40 rodzin. Zapewne potrzebujących jest o wiele więcej, ale niestety ze względu na ograniczone finanse pomoc w szerszym zakresie mimo naszych chęci jest niemożliwa. Dochodzą nowe rodziny ale niektórym odmawiamy już pomocy z racji polepszenia się sytuacji materialnej bądź nie aż tak trudnej. Rodziny wspierane przez Zespół są nam znane, bywamy niekiedy u nich w mieszkaniach, szczególnie gdy są to rodziny nowo zgłoszone, rozmawiamy o sytuacji, staramy się pomóc na ile możemy. Najistotniejszym jest chyba to, że te rodziny, czy osoby mają dodatkowo się do kogo zwrócić w trudnej chwili i w zasadzie taką pomoc otrzymują, chociaż zdarzyło się tez słowo „nie”. Jeśli istnieje taka potrzeba, a takie przypadki istniały i to czasem bardzo trudne, psychologiczne – udajemy się z osobą potrzebującą do lekarzy czy szpitali, na badania. Tego na ogół nie widać, ale taka pomoc ma miejsce. W swej pracy na rzecz rodzin potrzebujących nie zapominamy również o sprawach duchowych, zależy nam bardzo by Pan przymnożył nam i im wiary, na pewno części tych rodzin w dużej mierze.

Dla rodzin wspieranych przez zespół i nie tylko organizowałyśmy jednodniowe autokarowe pielgrzymki do sanktuariów i zabytków naszych miast. Od kilku już lat wspieramy Misje poprzez prenumeratę „Misyjnych Dróg” przelewając kwotę kilkakrotnie wyższą od określonej, ostatnio zakupiłyśmy dla wszystkich podopiecznych kalendarze misyjne na 2014 r., które wręczyłyśmy przy wydawaniu świątecznych paczek spożywczych.

W okresie swojej działalności wykonywałyśmy również prace na rzecz parafii, jak wicie wieńców dożynkowych, prace remontowe przy gablotach na placu przykościelnym, montaż tablicy upamiętniającej beatyfikację Ojca Świętego Jana Pawła II i wiele prac porządkowych na placu kościelnym. Najbardziej zauważalnym dla wszystkich były zapewne przygotowywane przez nasz Zespół okolicznościowe wystawy w fotografii, a było ich 13 – w przedsionku naszego kościoła – poprzez Pontyfikat J.P.II , okolicznościowe rocznice, Rok Kapłański, 15 rocznicę śmierci bł. Matki Teresy z Kalkuty i 10 – lecie naszej działalności, kończąc na wystawie po abdykacji Ojca św. Benedykta XVI „ W podzięce za posługę Piotrową w Kościele i naszej Ojczyźnie” Chcę również poinformować, że całość naszej działalności przez miniony okres jest udokumentowana w prowadzonych kronikach księgach i rejestrach.

Fragmenty naszej działalności obrazują zamieszczone zdjęcia do obejrzenia w galerii.

Henryka Niemaszyk