Intencje modlitewne na kwiecień:

Ogólna: aby wewnętrzne bogactwo i godność kobiet były szanowane we wszystkich kulturach i aby zniknęło zjawisko dyskryminacji, która przynosi tyle cierpienia
w różnych częściach świata.

Diecezjalna: o dar licznych i świętych powołań kapłańskich, zakonnych i misyjnych.

Parafialna: za Młodzież, a przede wszystkim za tegorocznych maturzystów – o światło Ducha Świętego
w podejmowanych decyzjach.