Akcja Katolicka zaprasza na wykład
pana prof. Mieczysława Ryby z KUL-u :
Największe zagrożenia dla współczesnej rodziny,

który zostanie wygłoszony w dniu 25 marca 2023 r.  (w sobotę)
w kościele NMP Królowej Polski w Jarosławiu. 

Program:

9:30 – Msza św. w kościele NMP Królowej Polski w Jarosławiu

10:30 – wykład p. profesora Mieczysława Ryby

11:30 – rozmowy przy herbatce dla chętnych

„Poprzez rodzinę toczą się dzieje człowieka, dzieje
zbawienia ludzkości.”
Jan Paweł II „Gratissimam Sane”