W czwartek na zakończenie oktawy Bożego Ciała Msza św. o godz. 17.00, a następnie procesja ulicami naszej parafii. Ołtarze już tradycyjnie na ul. Ks. Lisińskiego, na ul. Reymonta przed blokiem wojskowym, na os. Kopernika i na placu kościelnym. Prosimy wszystkich o zaangażowanie się w przygotowanie ołtarzy. Odpowiedzialnymi za I Ołtarz są wspólnoty, których opiekunem jest ks. Piotr, za II ołtarz wspólnoty ks. Pawła, III ks. Józefa i IV ks. Proboszcza. W tym uroczystym dniu poświęcenie wianków i błogosławieństwo dzieci. Pomóżmy dziewczynkom uzbierać kwiaty a chłopców zaopatrzmy w dzwonki i komeżki. Na trasie przejścia warto byłoby przyozdobić okna wystawionym obrazem lub eucharystycznym emblematem. Ten dzień to jednocześnie Uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela, przeniesiona z piątku.