Wszystkich czcicieli Matki Najświętszej zapraszamy w następną niedzielę na Mszę świętą o godzinie 16:00 a bezpośrednio po niej na koncert maryjny i majówkę w wykonaniu trzech chórów – nasz parafialny, z Muniny i Tywoni – pod dyrekcją Magdaleny Lipczyńskiej – Gąsior oraz Kamila Trelki. Bardzo doceniamy zaangażowanie chórzystów w piękno liturgii i zarazem prosimy o pozytywną odpowiedź i liczną obecność na niedzielnym koncercie.