„Lulajże Jezuniu moja Perełko…”

Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi i Drogim Kapłanom naszej Parafii składamy serdeczne życzenia błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia, Życzymy, by Pan Jezus uśmiechnął się tysiącem łask, udzielił zdrowia, siły i głębokiego zjednoczenia z Nim w miłości. Dziękujemy za dar wspólnej modlitwy, ofiarną posługę duszpasterską, otwartość serc,  życzliwość i uśmiech.

Z darem ufnej modlitwy Siostry Służebniczki, Wspólnoty Parafialne i Parafianie