Uroczystościom odpustowym przewodniczył i Słowo Boże wygłosił ks. Tadeusz Musz CSMA