Mimo epidemii, Pan Jezus ustanowi Kapłaństwo i Eucharystię, zostanie skazany przez Piłata na śmierć przez powieszenie na krzyżu, umrze za nasze grzechy i zmartwychwstanie dla naszego usprawiedliwienia. Bądź przy Nim!!!
Transmisja wszystkich nabożeństw i celebracji Triduum Paschalnego na stronie internetowej naszej parafii.