Partnerzy i sponsorzy:

Na plakacie turniejowym

Organizatorzy:

Parafia pw. Św. Józefa w Przemyślu – Salezjanie

Salos Przemyśl

Zarząd Osiedla „Salezjańskie”

Miejsce:

Boisko wielofunkcyjne Salezjanów w Przemyślu

Termin:

31.08.2019 – 01.09.2019  rok

5. Termin zgłoszenia

do 25  sierpnia 2018 r.

6. Kontakt:

Maciej Kamiński

Tel. 725428971

email:   salos_przemysl@interia.pl

http://salos.futbolowo.pl

REGULAMIN TURNIEJU 

1. Cel:

Popularyzacja zdrowego stylu życia i dyscypliny sportowej jaką jest piłka nożna. Rozwijanie umiejętności piłkarskich, pożyteczne spędzenie czasu przez młodych adeptów piłki nożnej.

2.  Uczestnictwo:

2003 i młodsi  

2007 i młodsi  

OPEN 16 lat i więcej

3. Warunki uczestnictwa:

  a) Każda drużyna przed rozpoczęciem rozgrywek doręczy imienną listę zawodników, podpisaną przez kierownika grupy.

  b) Zawodnik może występować tylko w jednej drużynie.

  c) Drużyna występuje w wybranych przez siebie strojach.

4. Zasady gry:

Drużyna może zgłosić maksymalnie 10 zawodników bez możliwości dokonywania zmian
w czasie rozgrywek, na boisku 4+1 bramkarz).

 Mecze rozgrywany systemem ligowym  lub turniejowym ( w zależności od ilości zespołów)

Czas gry wynosi 2 x 10 minut. W przypadku mniejszej liczby zespołów czas może ulec zmianie

Zawody rozgrywane będą piłką nożną.

Zmiany zawodników powrotne „systemem halowym”.

Po wybiciu piłki na widownię, aut boczny wykonywany jest nogą z miejsca, gdzie piłka opuściła pole gry.

Wprowadzenie piłki do gry z autu bramkowego może odbywać się ręką lub nogą przez bramkarza.

Pole karne oznaczone w obrębie jego linii.

Pozostałe przepisy Reguluje PZPN – zgodnie z przepisami piłki nożnej.

5. Punktacja:

Za zwycięstwo drużyna otrzymuje 2 pkt.

Za remis 1 pkt.

Za przegraną 0 pkt.

6. Kolejność:

O zajęciu miejsca decyduje  ilość zdobytych punktów.

Przy dwóch zespołach z jednakową ilością punktów o zajęciu miejsca decyduje:

  a) różnica bramek,

  b) większa liczba strzelonych goli.

  c)  bezpośredni pojedynek zainteresowanych zespołów.

7. Dyscyplina:

  a)  W rozgrywkach obowiązują kary upomnienia: 1 min, 2 min, całkowite wykluczenie.

  b) W przypadku niesportowego zachowania zawodnik może być odsunięty od trzech spotkań          
 lub całkowicie wykluczony z rozgrywek.

8. Nagrody:

Zespołowe:  Każda drużyna 1-3 otrzymuje puchar i cenne nagrody rzeczowe.

Indywidualne:

Najlepszy zawodnik.

Najlepszy strzelec.

Najlepszy bramkarz.

Fair Play – zespół.

9. Sprawy inne:

Organizatorzy zabezpieczają: Obsługę sędziowską. Prowadzenie dokumentacji rozgrywek. Drużyny ubezpieczają się na swój koszt.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu odszkodowania za zaginione mienie i przedmioty osobiste uczestników rozgrywek

Uczestnictwo w turnieju jest równocześnie zgodą na udostępnienie danych osobowych i wizerunku, które będą przetwarzane podczas i po turnieju na stronach organizatorów i w mediach.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kontuzje

Przystąpienie do turnieju jest akceptacją regulaminu przez zespół i każdego zawodnika oraz opiekuna zespołu.

Osoby niepełnoletnie dostarczają zgodę na udział w rozgrywkach  od prawnych opiekunów.

Organizator zastrzega sobie zmianę regulaminu.