kameralive

Kontakt

Adres: 37-500 Jarosław,
ul. 3-go Maja 12
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. 16 621 62 56

Polecane stronyBrewiarz.pl

przemyska.pl

modlitwawdrodze.pl

PYTANIA DO BIERZMOWANIA NA PIĄTEK 12 MAJA

141. Co to jest bierzmowanie? Bierzmowanie jest to sakrament, w którym Duch Święty umacnia chrześcijanina, aby wiarę swą mężnie wyznawał, bronił jej i według niej żył.

142. Jakie znasz inne nazwy bierzmowania? a) sakrament dojrzałości chrześcijańskiej, bo udzielany jest temu, kto powinien sobie zdawać sprawę, co to znaczy być świadomym i wzorowym katolikiem, b) sakrament Ducha Świętego, bo On w tym sakramencie zstępuje na nas i ubogaca nas swymi darami.

143. Co oznacza słowo "bierzmowanie"? Słowo "bierzmowanie" pochodzi od staropolskiego słowa "bierzmo". Była to belka wzmacniająca strop. Celem bierzmowania jest bowiem wzmocnienie nas w wierze.

144. Ile razy można przyjąć sakrament bierzmowania? Przyjmujemy go jeden raz w życiu, ponieważ raz na zawsze "wyciska" na duszy znamię świadka Chrystusowego.

145. Jaki jest związek między chrztem a bierzmowaniem? Przez chrzest otrzymujemy prawo udziału w posłannictwie Jezusa Chrystusa (głoszenie słowa Bożego, oddawanie czci Bogu, przetwarzanie świata), przez sakrament bierzmowania przyjmujemy na siebie obowiązek, aby świadomie włączyć się w to posłannictwo (praca dla Kościoła), otrzymujemy w tym celu pomoc łaski Bożej.

146. Jakich łask udziela bierzmowanie? l) pomnaża łaskę uświęcającą, 2) wyciska na duszy niezatarty znak wyznawcy Chrystusowego, 3) daje 7 darów Ducha Świętego, 4) daje łaskę uczynkową, abyśmy wiarę mężnie wyznawali, bronili jej i według niej żyli.

147. Wymień 7 darów Ducha Świętego. l) Dar mądrości. 2) Dar rozumu. 3) Dar rady. 4) Dar męstwa. 5) Dar umiejętności. 6) Dar pobożności. 7) Dar bojaźni Bożej.

148. Co to znaczy bronić swojej wiary? a) umieć odpowiedzieć na stawiane zarzuty, b) być krytycznym wobec tych, którzy chcą wiarę ośmieszyć, c) nie dawać złym życiem powodu do ataków na wiarę.

149. Co to znaczy żyć według wiary? Żyć według wiary, tzn.: a) zachować na co dzień wszystkie przykazania, b) spełniać solidnie swoje obowiązki, c) żyć w zjednoczeniu z Bogiem przez codzienną modlitwę, niedzielną Mszę św., pilną naukę religii, częstą spowiedź i Komunię św., d) wprowadzać w życie przykazania miłości Boga i bliźniego.

150. Przez co mamy pogłębiać wiarę? 14 a) przez modlitwę i czynny udział we Mszy św., b) częstą spowiedź i Komunię św., c) systematyczną katechezę, d) przez czytanie Pisma św. i książek katolickich, . e) przez życie na co dzień wiarą.

151. Przez co Człowiek może utracić wiarę? Człowiek może utracić wiarę przez: a) zaniedbywanie pogłębiania wiedzy religijnej (np. katechizacji), b) opuszczanie modlitwy, Mszy św., c) lekceważenie przykazań Bożych.

152. Jak należy przygotować się do sakramentu bierzmowania? 1) modlić się o dary Ducha Świętego, 2) poznać najważniejsze prawdy wiary, 3) wyrabiać w sobie pobożność, sumienność, pracowitość, silną wolę, życzliwość, 4) wybrać sobie patrona, 5) poprosić świadka do bierzmowania.

 153. Kto udziela sakramentu bierzmowania? Sakramentu bierzmowania udziela Ks. Biskup, a w nagłych nadzwyczajnych okolicznościach każdy upoważniony kapłan.

154. Jakie są najważniejsze ceremonie sakramentu bierzmowania? a) włożenie rąk przez ks. biskupa, co oznacza zstąpienie Ducha Świętego, b) namaszczenie na czole Krzyżmem św. i słowa: "Przyjmij znamię daru Ducha Świętego".

155. Co to jest Krzyżmo św.? Krzyżmo święte jest to mieszanina oliwy i balsamu, poświęcona w Wielki Czwartek przez ks. biskupa w katedrze (oliwa daje sprężystość, balsam goi i konserwuje).

156. Obrzędy sakramentu bierzmowania: I. Śpiew na rozpoczęcie. Powitanie Msza święta - Liturgia słowa Po Ewangelii - (wszyscy stoją) ks. Proboszcz prosi Biskupa o udzielenie sakramentu bierzmowania po dialogu Proboszcza z Biskupem, ks. Biskup zwraca się do kandydatów: Droga młodzieży (Drodzy bracia i siostry), powiedzcie przed zgromadzonym tu Kościołem, jakich łask oczekujecie od Boga w tym sakramencie? Kandydacie odpowiadają: Pragniemy, aby Duch Święty, którego otrzymamy, umocnił nas do mężnego wyznawania wiary, i do postępowania według jej zasad. Amen. Homilia (kazanie) Odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych. Po pytaniach skierowanych do kandydatów, ksiądz Biskup mówi: Taka jest nasza wiara..., ... jest naszą chlubą w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Kandydaci odpowiadają: Amen. II. liturgia sakramentu Włożenie rąk: Biskup odmawia nad bierzmowanymi modlitwę. Odpowiadamy: Amen. Namaszczenie Krzyżmem św. Biskup Krzyżmem św. kreśli znak krzyża na czole bierzmowanego i mówi: "N. przyjmij znamię daru Ducha Świętego". Bierzmowany odpowiada: Amen. Biskup dodaje: Pokój z tobą. Bierzmowany odpowiada: I z duchem twoim. III. Po namaszczeniu wszystkich bierzmowanych Krzyżmem św.: Modlitwa powszechna, a po niej procesja z darami (wszyscy jeszcze stoimy, siadamy po zakończeniu przynoszenia darów). Dalej Msza św. jak zwykle. Po Komunii Świętej modlitwa i podziękowania Na zakończenie: Błogosławieństwo Arcypasterskie.

157. Jak należy zachować się w czasie udzielania bierzmowania? l) Gdy ks. biskup się zbliża, uklęknąć, odsłonić czoło – w ręce trzymać kartkę do bierzmowania. 2) Świadek bierzmowania ma przez chwilę bierzmowania trzymać prawą rękę na prawym ramieniu bierzmowanego. 3) Po namaszczeniu odpowiedzieć: ,Amen" oraz "I z duchem twoim" (zob. 156, II). 4) Pozostać w kościele i modlić się do momentu, gdy biskup udzieli końcowego błogosławieństwa.

158. Co to jest Najświętszy Sakrament? Najświętszy Sakrament jest to prawdziwe Ciało i prawdziwa Krew Pana Jezusa pod postaciami chleba i wina.

159. Kiedy i jakimi słowami ustanowił Pan Jezus Najświętszy Sakrament? Najświętszy Sakrament ustanowił Pan Jezus w czasie Ostatniej Wieczerzy w Wielki Czwartek słowami: "Bierzcie i jedzcie, to jest bowiem Ciało moje - to jest bowiem kielich Krwi mojej".

160. W jakim celu ustanowił Pan Jezus Najświętszy Sakrament? Pan Jezus ustanowił Najświętszy Sakrament, aby: a) za nas się ofiarować we Mszy św., b) w Komunii św. być naszym pokarmem, c) aby stale przebywać wśród nas.

161. Komu Pan Jezus dał władzę przeistaczania chleba i wina w Ciało i Krew swoją? Słowami: "To czyńcie na moją pamiątkę" - dał Pan Jezus władzę przeistaczania chleba i wina w Ciało i Krew swoją - Apostołom, a przez nich biskupom i kapłanom.

162.Co to jest Msza św.? Msza św. jest ofiarą Nowego Testamentu, w której Pan Jezus ofiaruje się za nas swemu Ojcu niebieskiemu pod postaciami chleba i wina (jest to uobecnienie Ofiary krzyżowej Pana Jezusa).

163. Z jakich części składa się Msza św.? Msza św. składa się z liturgii słowa i liturgii Ofiary. Liturgia Ofiary obejmuje: a) przygotowanie dar6w ofiarnych, b) dokonanie ofiary (przeistoczenie), c) ucztę ofiarną (Komunię św.), d) dziękczynienie.

165. Kiedy dobrze uczestniczmy we Mszy św.? Wtedy, kiedy jesteśmy obecni w kościele na całej Mszy św., modlimy się wspólnie z kapłanem i ofiarujemy się wraz z Panem Jezusem Bogu Ojcu. W pełni uczestniczymy wówczas, gdy w czasie Mszy św. przyjmujemy Komunię świętą.

 165. Co to jest Komunia św.? Komunia św. jest to spożywanie Ciała i Krwi Pana Jezusa pod Postaciami chleba i wina.

166. Pod jakimi warunkami możemy często przyjmować Komunię św.? Komunię św. możemy często przyjmować, gdy: a) mamy łaskę uświęcającą b) czystą intencję (chęć zjednoczenia z Panem Jezusem), c) zachowamy post eucharystyczny l godzinę.

167. Jakie są skutki dobrze przyjętej Komunii św.? a) pomnaża łaskę uświęcającą b) gładzi grzechy lekkie, c) pomaga walczyć z grzechem i jest zadatkiem zmartwychwstania.

168. Co należy uczynić po Komunii św.? Należy powitać Pana Jezusa, podziękować Mu za przybycie, oddać Mu serce i przedstawić swoje prośby.

169. Co to jest sakrament pokuty? Sakrament pokuty czyli pojednania jest to sakrament, w którym kapłan w zastępstwie Chrystusa odpuszcza nam grzechy po chrzcie św. popełnione i daje pomoc, aby stać się lepszym człowiekiem.

170. Kiedy i jakimi słowami ustanowił Pan Jezus sakrament pokuty? Pan Jezus ustanowił sakrament pokuty w dniu swego zmartwychwstania, mówiąc do Apostołów: "Weźmijcie Ducha Świętego, którym grzechy odpuścicie, będą odpuszczone, a którym zatrzymacie, będą zatrzymane".

171. Komu przekazał Pan Jezus władzę odpuszczania grzechów? Władzę odpuszczania grzechów Pan Jezus przekazał Apostołom, biskupom i kapłanom.

172. Pięć warunków sakramentu pokuty: l) rachunek sumienia, 2) żal za grzechy, 3) mocne postanowienie poprawy, 4) spowiedź, 5) zadośćuczynienie.

 173. Co to jest rachunek sumienia? Rachunek sumienia jest to przypomnienie sobie grzechów od ostatniej dobrej spowiedzi.

174. Co to jest żal za grzechy? Żal za grzechy jest to boleść duszy z powodu tego, że obraziliśmy dobrego Boga, przepraszanie Go i wewnętrzne nawrócenie 175. Co to jest mocne postanowienie poprawy? Mocne postanowienie poprawy jest to szczera wola unikania grzechów.

176. Co to jest spowiedź? Spowiedź jest to wyznanie grzechów przed kapłanem, aby otrzymać rozgrzeszenie.

177. Co to jest zadośćuczynienie? Zadośćuczynienie jest to odprawienie pokuty zadanej przez kapłana.

178. Kiedy żal za grzechy jest doskonały, a kiedy mniej doskonały? Doskonały żal za grzechy jest wtedy, gdy żałujemy z miłości do Boga. On gładzi grzechy, gdy człowiek pragnie spowiedzi, a nie ma do niej okazji. Żal mniej doskonały płynie z obawy przed karą Bożą.

 179. Co to jest odpust Odpust jest to częściowe lub zupełne darowanie kary doczesnej za grzechy już odpuszczone. 1

180. Co to jest namaszczenie chorych? Namaszczenie chorych jest to sakrament, w którym ciężko chory otrzymuje szczególne łaski dla duszy, ulgę w cierpieniu, - niekiedy przywrócenie zdrowia.

181. Kiedy należy przyjmować sakrament namaszczenia chorych? Namaszczenie chorych należy przyjmować w każdej poważnej chorobie (nie można przyjęcia tego sakramentu odkładać na ostatnie chwile życia).

182. Co to jest kapłaństwo? Kapłaństwo jest to sakrament, który daje władzę głoszenia Słowa Bożego, składania ofiary Mszy św. i udzielania sakramentów św. oraz łaskę godnego ich wykonywania.

183. Co rozumiemy przez powszechne kapłaństwo wiernych? Powszechne kapłaństwo wiernych polega na tym, że każdy wiemy na mocy sakramentu chrztu uczestniczy w pewnym stopniu w mesjańskim posłannictwie Jezusa Chrystusa (funkcja: prorocza, kapłańska i królewska).

184. Co to jest sakrament małżeństwa? Sakrament małżeństwa jest to nierozerwalny związek ochrzczonych: mężczyzny i kobiety, których Chrystus uświęca i uzdalnia do spełnienia obowiązków małżeńskich i rodzinnych.

185. Jakie są najważniejsze cechy małżeństwa chrześcijańskiego? Jest ono jedno, to znaczy jeden mężczyzna z jedną niewiastą, i nierozerwalne - to znaczy: aż do śmierci.

186. Co to są sakramentalia? Sakramentalia są to rzeczy poświęcone oraz poświęcenia i błogosławieństwa, które ustanowił Kościół św. dla dobra duszy i ciała.

187. Co to jest Sobór Powszechny? Sobór Powszechny jest to zebranie biskupów z całego świata pod przewodnictwem papieża w celu omówienia najważniejszych spraw całego Kościoła.

188. Kiedy był ostatni Sobór Powszechny i jaki był jego cel? Ostatni Sobór Powszechny odbył się w latach 1962-1965, był to II Sobór Watykański, a dwudziesty pierwszy Sobór w historii Kościoła. Uczestniczyło w nim ok. 2500 biskupów, zaczął go Papież Jan XXIII, a zakończył - Paweł VI, Celem jego była odnowa Kościoła. .

 190. W czym szczególnie widać odnowę Kościoła? W odnowie liturgii, która staje się teraz coraz bardziej zrozumiała; w dążeniu do zjednoczenia chrześcijan na całym świecie; powołanie ludzi świeckich do czynnego apostolstwa.

 191. Co to jest Synod diecezjalny? Synod diecezjalny jest zebraniem przedstawicieli duchowieństwa i świeckich katolików całej diecezji pod przewodnictwem biskupa ordynariusza w celu omówienia ważnych spraw diecezji.

192. Kto jako pierwszy Polak został wybrany na papieża i kiedy? Biskup krakowski Kardynał Karol Wojtyła jako pierwszy Polak został wybrany na papieża dnia 16 października 1978 r. Obrał imię Jan Paweł II.

193. Wymień biskupów naszej archidiecezji przemyskiej:

Metropolita abp Adam Szal

Biskup Pomocniczy Stanisław Jamrozek

Abp senior Józef  Michalik

 

 

 

Spotkanie dla rodziców kandydatów do bierzmowania z kl.3 w czwartek  11 maja po Mszy św. wieczornej.

 

Spotkanie dla kandydatów do bierzmowania

Piątek 12 maja 2017r.

Klasy pierwsze, drugie i trzecie   przychodzą wraz z animatorami na g.17.30 do kościoła gdzie jest sprawdzana obecność  i uczestniczą w majówce.

Po Majówce na Mszy św. zostają  klasy pierwsze i drugie, następnie udają się na spotkania w grupach i końcówce wieczoru uwielbienia.

Klasy trzecie po majówce udają się do Sali św.Faustyny, następnie wracają na wieczór uwielbienia do kościoła.

Po Mszy św. spotkania w grupach

gr.1 anm.Bożena (w sali św.Faustyny)

gr.2 anm.Izabela (duży pokój  na plebani)

gr.3 anm.Małgorzata (w małym pokoju na plebani)

Gr.4 anm.Katarzyna (świetlica naprzeciw kawiarenki)

Gr.5 anm.Barbara (sala oazowa)

Gr.6 anm.Joanna (pokój ks.Tomasza)

Gr.7 anm.Alina (sala JPII, naprzeciw Sali oazowej)

facebook

Odwiedziny

Dzisiaj 0

Wczoraj 179

Tydzień 717

Miesiąc 1952

Wszystkie 206435

Aktualnie jest:18 gości online

Losowe zdjęcie